HANDELSBETINGELSER

Generelle virksomhedsoplysninger
Paustian Aarhus ApS
CVR-nr: 39884666
Lille Torv 2, 8000 Aarhus C

fashionweb@paustian.dk
+ 45 87 41 50 00

Indgåelse af aftale om køb

Når du bestiller online på paustianfashion.com, sender vi dig efterfølgende en ordrebekræftelse pr. mail. De oplysninger, der gives af kunden i forbindelse med afgivelse af en ordre, anvendes i forhold til opkrævning af betaling samt forsendelse af varen.

Accept af elektronisk kommunikation

Ved online køb i Paustian Aarhus ApS' webshop accepteres det, at kommunikation og meddelelser kan fremsendes til den af kunden, oplyste mail. Kunden accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post.

Priser
Alle priser på paustianfashion.com er inkl. moms.

Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer sker online ved brug af de kreditkort, der er beskrevet under "Om betalingskort". Betalingen for ordren trækkes først på den oplyste konto, efter vi har afsendt varen.

Alle kunder, der betaler med kort, er underlagt valideringskontrol, og Paustian Aarhus ApS forbeholder sig retten til at forsinke en ordre, hvis det vurderes, at yderligere sikkerhedskontrol er nødvendig.

Det er samtidig muligt at betale med Google pay og Mobilepay.

Fortrydelsesret ved online køb

Køber har 14 dages returret på varer købt i Paustians Aarhus ApS webshop Paustianfashion.com, regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager produktet. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften, udløber fristen for at returnere produktet på den følgende hverdag.

Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kunden får det sidste parti, eller den sidste del er kunden i fysisk besiddelse.

Det skal inden 14 dage fra modtagelse af ordren meddeles Paustian Aarhus ApS, at køber ønsker at fortryde sit køb ved at benytte medsendte fortrydelsesformular. I denne meddelelse skal kunden gøre Paustian Aarhus ApS tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten ønskes at blive udnyttet.
Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Paustian Aarhus ApS tydelig meddelelse herom.

Force Majeure

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Paustian Aarhus ApS eller Paustian Aarhus ApS' leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Paustian Aarhus ApS' mulighed for at levere. Paustian Aarhus ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at ophæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Paustian Aarhus ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering. 

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Når en person handler hos Paustian Aarhus ApS som forbruger, har denne 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadesforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter at have opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget, refunderer Paustian Aarhus ApS kundens (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, så Paustian Aarhus ApS kan tilbagebetale fragtomkostningerne. Varen skal sendes til: Paustian Aarhus ApS, Lille Torv 2, 8000 Aarhus C. Når varen returneres, bedes kunden beskrive årsagen til reklamationen så detaljeret som muligt.

Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Paustian Aarhus ApS ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Paustian Aarhus ApS, kan du kontakte Paustian Aarhus på fashionweb@paustian.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan der indgives en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg www.nævneneshus.dk.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du som forbruger angive vores mail fashionweb@paustian.dk.

Forbehold
Paustian Aarhus ApS tager forbehold for afvigende farvegengivelse på produktbilleder. Vi tager forbehold for udsolgte varer, og bestræber os på at skaffe eventuelt udsolgte varer hjem fra vores leverandører, hvis muligt. I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.

Prisfejl
Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere. 

Persondatapolitik

For at kunne indgå en aftale med Paustian Aarhus ApS, har vi brug for følgende oplysninger om kunden: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål at kunne levere varen til denne og sikre kunderne mod svindel. Personoplysningerne registreres hos Paustian Aarhus ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundens oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige er Paustian Aarhus ApS.

Som registreret hos Paustian Aarhus ApS har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: fashionweb@paustian.dk

Nyhedsbrev

Vi går højt op i at beskytte vores besøgende og kunders data.

Når kunden tilmelder sig Paustian fashions nyhedsbrev, bruger vi derfor kun den mest nødvendige data, som er kundens mail. Personoplysningerne registreres hos Paustian Aarhus ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kunder kan til enhver tid afmelde modtagelse af nyhedsmails her: fashionweb@paustian.dk

Senest opdateret 31.12.2022